51. Sympozjum Speleologiczne 5-8.10.2017

W dniach 5-8 października 2017 w Zakopanem odbędzie się 51. Sympozjum Speleologiczne, organizowane przez Sekcję Speleologiczną Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Tatrzański Park Narodowy, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Spravę Slovenských Jaskýň, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Speleoklub Tatrzański.

Program obejmuje sesję referatową dot. genezy i ewolucji jaskiń, hydrogeologii krasu, biospeleologii, i dokumentacji jaskiń, a także sesje terenowe, w czasie których będzie można zwiedzić Jaskinię Naciekową, Szczelinę Chochołowską oraz Jaskinię Brestovską i Dupnicę na Słowacji. W ostatnim dniu sympozjum odbędzie się wycieczka terenowa do Doliny Bystrej, w czasie której zwiedzana będzie Jaskinia Kalacka oraz wstępne partie jaskiń Bystrej i Dudnicy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.ing.uj.edu.pl/speleo2017/sympozjum