Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze WKTJ – 15.01.2018

Zarząd Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego zaprasza wszystkich członków Klubu na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze,

które odbędzie się 15.01.2018 (poniedziałek) o godz. 19:00

w apartamentach klubowych przy ul. św. Marcin 32

 
Porządek obrad obejmuje:
 
1.Wybór Przewodniczącego Zebrania.
2.Wybór Protokolanta.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
5.Sprawozdanie Zarządu z działalności klubowej.
a) sprawozdanie z działalności jaskiniowej,
b) sprawozdanie ze szkolenia,
c) sprawozdanie finansowe.
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7.Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium.
8.Wybór członków Zarządu.
a) wybór Prezesa,
b) wybór członków Zarządu.
9.Wybór członków do Komisji Rewizyjnej.
10. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów PZA 
11. Wolne wnioski.
 
Przypominamy, że aby móc brać udział w głosowaniach konieczne jest bieżące opłacenie składek. Przed zebraniem będzie możliwość ich uregulowania.
 
Posted by | View Post | View Group