Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze WKTJ – 15.01.2018

Zarząd Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego zaprasza wszystkich członków Klubu na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze,

które odbędzie się 15.01.2018 (poniedziałek) o godz. 19:00

w apartamentach klubowych przy ul. św. Marcin 32

 
Porządek obrad obejmuje:
 
1.Wybór Przewodniczącego Zebrania.
2.Wybór Protokolanta.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
5.Sprawozdanie Zarządu z działalności klubowej.
a) sprawozdanie z działalności jaskiniowej,
b) sprawozdanie ze szkolenia,
c) sprawozdanie finansowe.
6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7.Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium.
8.Wybór członków Zarządu.
a) wybór Prezesa,
b) wybór członków Zarządu.
9.Wybór członków do Komisji Rewizyjnej.
10. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów PZA 
11. Wolne wnioski.
 
Przypominamy, że aby móc brać udział w głosowaniach konieczne jest bieżące opłacenie składek. Przed zebraniem będzie możliwość ich uregulowania.
 

Zlot WKTJ – rozkład jazdy

Piątek 8.12

8:00/9:00 Wyjście do Jaskini Czarnej
10:00 Wycieczka geologiczna Doliną Kościeliską
19:00 Prezentacje:

• Prokletije – podsumowanie 10 lat działalności
• Sardegna – Never Ending Island…
• Nepal 2017
• Wyprawa Picos de Europa 2017
• Mont Blanc drogą 3M, czyli trawers między 3 wierzchołkami

Sobota 9.12

8:00 Wyjście do Jaskini Kasprowej Niżniej/Szczeliny Chochołowskiej
9:00 Szkolenie z kartowania w Jaskini Mylnej
10:00 Wycieczka geologiczna/spacer/biegówki
18:00 Prezentacje:

• Wyprawa Prokletije 2017
• Sistema Cheve 2017
• Podsumowanie eksploracji w Jaskini Psiej
• Trekking Pireneje
• Góry Orijen 2017

20:00 Uroczyste Pasowanie na Grotołaza
21:00 Uczta i zabawa

Niedziela 10.12

11:00 Wspólne śniadanie

Kolejność oraz godziny poszczególnych prezentacji mogą ulec niewielkim zmianom.

Zaśnieżone Tatry czekają na nasze przybycie! 😉 Do zobaczenia!

Wyprawa Prokletije 2017 – sprawozdanie

W dniach 14 lipca – 6 sierpnia odbyła się kolejna, dwunasta, letnia wyprawa w czarnogórską część Gór Prokletije. 

Wyprawa działała w masywie Beliča, gdzie eksplorowane były takie jaskinie jak: Górnicza, system Jaskini Entuzjastycznej, system Jaskini T5-03 061, 03 072 i Krucza oraz w masywie Kolaty, gdzie przedmiotem naszych zainteresowań były dwie jaskinie: Czarny Szlak i Jaskinia przy Czerwonym.  

Jaskinia Górnicza – eksploracja w jaskini była kontynuowana na tzw. III Dnie. Po zeszłorocznym biwaku w jaskini, ekipa eksplorująca doszła do głębokości 585 m i zatrzymała się nad kolejną studnią. W wyniku tegorocznych odkryć wyprawa dotarła do -696 m głębokości. Są to korytarze o rozwinięciu horyzontalnym. Jaskinia Górnicza stała się najgłębszą jaskinią w całych Górach Prokletije, uwzględniając również Albanię i Kosowo. Do tego czasu najgłębszą jaskinią była Shpella BB-30 w Albanii, z głębokością -610 m, wyeksplorowana przez Bułgarów.

System Jaskini Entuzjastycznej – jest to najdłuższy system jaskiniowy w czarnogórskiej części Gór Prokletije, składający się z następujących obiektów: Jaskinia Entuzjastyczna, Jaskinia Nadzwyczajna, Smocza Jama i 03 062). W czasie wyprawy eksplorowane były najdalsze partie systemu (Jaskinia Entuzjastyczna), gdzie zostało odkrytych 300 m nowych korytarzy. Aktualnie system ma 3385 m i 253 m głębokości.

Jaskinia przy Czerwonym (Szlaku) – jaskinia była odkryta kilka lat temu i osiągnęła wtedy 19 m deniwelacji i 140 m długości. W wyniku kontynuacji eksploracji w tym roku – jaskinia osiągnęła 211 m głębokości i 1101 m długości. Jaskinia ma 9 otworów; jest to duży system zarówno ze studniami, jak i rozwiniętymi partiami poziomymi. W wielu korytarzach jaskini występuje lód, który w jednej z większych sal ma miąższość ponad 7 m. Jaskinia Czarny Szlak – po zeszłorocznych odkryciach, wyprawa kontynuowała działalności w tej jaskini, która po sezonie 2017 osiągnęła 968 m długości i 127 m głębokości. W czasie wyprawy zostało odkrytych 368 m nowych korytarzy.

We wszystkich wymienionych jaskiniach eksploracja będzie kontynuowana w roku 2018. Działalność była prowadzona również w Systemie Jaskiniowym 03 061-T5, 03 075 oraz w Jaskini Kruczej do których wyprawa wróci w roku 2017. W wyniku ciasnot eksploracja została zakończona w jaskini 03 072, która ma 295 m długości i 133 m głębokości.

Podsumowując: w czasie wyprawy zostało pomierzonych ponad 2640 m nowych korytarzy jaskiniowych. 

W wyprawie „Prokletije 2017” uczestniczyli: Krzysztof Najdek (WKTJ, kierownik wyprawy), Michał Amborski (WKTJ), Piotr Bąkowski (WKTJ), Marzena Białczak (SŚ), Natalia Biegała (WKTJ), Piotr Burczyk (SŚ), Sonia Dudziak (WKTJ), Dorota Drzewiecka (WKTJ), Michał Filipiak (WKTJ), Dominika Jankowiak (WKTJ), Ditta Kicińska (WKTJ), Marjan Komnenov (Macedonia), Sławomir Kozłowski (WKTJ), Paweł Lulek (WKTJ), Adam Łada (WKTJ), Krzysztof Maciąg (SŚ), Anna Maćkowiak (WKTJ), Łukasz Marciniak (WKTJ), Robert Matuszczak (WKTJ), Paweł Niziołek (SŚ), Izabela Pałygiewicz (SW), Krzysztof Piotrowski (WKTJ), Karol Przybyszewski (WKTJ), Norbert Skowroński (WKTJ), Grzegorz Sokół (WKTJ), Agnieszka Szrek-Burczyk (SŚ), Zbigniew Tabaczyński (WKTJ).