Przydatne dokumenty

  • Wniosek o przyjęcie do klubu (należy dołączyć zdjęcie legitymacyjne i dowód wpłaty wpisowego 25 zł na konto klubowe) POBIERZ
  • Zgłoszenie na kurs taternictwa jaskiniowego POBIERZ
  • Zgoda rodziców na uczestnictwo w kursie taternictwa jaskiniowego (dla osób poniżej 16 lat) POBIERZ
  • Wniosek o wydanie karty taternika jaskiniowego (należy dołączyć 2 zdjęcia legitymacyjne i dowód wpłaty 30 zł na konto Polskiego Związku Alpinizmu) POBIERZ