Zarząd

Wielkopolskim Klubem Taternictwa Jaskiniowego zarządzają:

Prezes: Michał „Ambor” Amborski
Wiceprezes: Joanna „Helga” Haremza
Członkowie Zarządu: Agnieszka Kwiatkowska (skarbnik), Agata Piękniewska, Piotr Graczyk
Komisja Rewizyjna
: Bogdan Guzik (magazynier), Jan Barabach, Robert Matuszczak